Vědomé cvičení s dechem

Místa konání Vědomého cvičení s dechem: 

Pondělí
16:00 – Brno Řečkovice, tělocvična na bývalé Geofyzice, Ječná 29a

Úterý
11:00 – Brno střed, studio Tlukot, Novobranská 4

Středa
18:00 – Brno Řečkovice, tělocvična na bývalé Geofyzice, Ječná 29a

Čtvrtek
17:30 – Bílovice nad Svitavou, sál ZŠ Komenského 21

Na cvičení je třeba se přihlásit skrze email pedobsikova@gmail.com nebo na tel. 732 270 146.
Lekce probíhají v cyklech cca 10 lekcí, dle místa konání.
Cena lekce 300 Kč / 90 min.

Online lekce
každé pondělí 18:15 

Po nahlášení na online cvičení je zaslán odkaz.
Přenos přes aplikaci Teams. Není třeba instalovat žádný program.
Cena lekce 190 Kč / 60 min.


Vědomě cvičit znamená se poznávat, uzdravovat a vědomě žít.

V těchto lekcích se jedná o postupné hlubší uvědomování si svého těla spojeného s dechem a pomalým pohybem.

Dýchání otvírá cestu uvědomění a uzdravení.

Má uvolňující charakter pro tělo i pro duši.

V maximálně 7členné skupině je kladen důraz na individuální a kontaktní přístup ke každému. Tímto způsobem je nabídnuta možnost korekce z mojí strany.

Každá lekce bývá zakončena relaxací, muzikoterapií, vedenou vizualizací, aromaterapií nebo učení se různým pomocným automobilizačním a stimulačním praktikám, které slouží pro rozvoj práce se sama sebou a mohou být využity i v domácím prostředí.

Po domluvě si lze tohle cvičení vyzkoušet, neboť tak se nejvíce přiblížíte k jeho charakteru a obsahu.

Plazmový generátor

Plazmový generátor sanoplazma je přístroj, který neinvazivně a cíleně likviduje patogeny v těle, jako jsou viry, bakterie, plísně a parazity.

Technologie vychází ze starých vědeckých poznatků fyzika Dr. Raymonda Rifeho a ze zkušeností Dr.Huldy Clarkové. Zakládá se na poznatcích čisté fyziky.

Staví na poznatku, že každý mikroorganismus kolem sebe vytváří elektrické pole o určité frekvenci. Pokud tuto frekvenci vyšleme do těla, vyvoláme rezonanci, která je odečitatelná z pulzu měřené osoby.

Po zjištění přesných frekvencí přemnožených patogenních mikroorganismů následuje jejich cílená likvidace. Daná frekvence se aplikuje a patogenní organismus se rozkmitá do takové míry, že dojde k jeho destrukci-usmrcení. Potom už přirozenou cestou je vyloučen z těla ven.

Často jsou patogeny příčinou mnoha chorob a stavů, se kterými si nevíme rady a zařazujeme je do civilizačních chorob, únavových a depresivních syndromů apod.

Mnohdy ani laboratorní vyšetření neodhalí přítomnost některých mikroorganismů nebo ani nejsou předmětem hledání. V takových situacích a nejen v takových, může být pomoc sanoplasmou velmi prospěšná.

Se sanoplasmou pracuji od doby vlastní zkušenosti, kdy jsem podstoupila toto ošetření při akutním horečnatém onemocnění. Téměř okamžitá úleva po dvouhodinové terapii sanoplazmou, byl pro mě po 7 dnech vysokých teplot téměř zázrak. Navíc po dalších sezeních došlo i ke zlepšení spousty chronických problémům.

Z celkového pohledu na člověka víme, že každá nemoc má hlubší příčiny vycházející z podvědomých přesvědčení, životních stresů a psychické nerovnováhy, která vytváří v těle terén pro usazení virů bakterií a parazitů. Likvidace těchto patogenů plazmagenerátorem tak může přinést obrovské odlehčení, úlevu, někdy i finální vyřešení problémů. To nese s sebou zlepšení psychiky a obnovy sil na to, ve svém životě udělat změny, prohlédnout a případně propustit přesvědčení, které často neharmonický terén v těle vytvářejí.

Podrobnější Informace o technologii lze zjistit na stránkách www.rifetechnology.cz

Cvičební lekce metodou SPIRALNÍ MOBILIZACE – SM

SM je koncepční metoda cvičení, jejíž autorem je český lékař MUDr. Smíšek.

Principem je systematické opakovaní cviků s pomocí lan, které uvádí svalové skupiny těla do rovnováhy a nastavují tak správné držení těla, stabilní chůzi a přirozenou koordinaci pohybu.

Toto cvičení je schopné opravit naše pohybové vzorce. Jedním z hlavních pohybových vzorců je chůze, která je pro nás jako člověka vzpřímeného nepostradatelnou součástí každodenního života.

Nastolením rovnováhy svalových skupin se vytvoří propojený spolupracující svalový korzet, který zajistí stabilitu i v takových situacích, kdy je na tělo kladena větší zátěž. Ať už jde o dlouhotrvající stereotypní pozice, jako sezení u PC nebo běžné životní situace, jako je například vytahování těžkého předmětu z kufru. Tyto pohyby jsou často klíčové, neboť jde o situaci, kdy svaly neudrží páteř stabilizovanou v rotačním pohybu a mohou zapříčinit výhřez meziobratlové ploténky.

Profit z tohoto cvičení je obrovský. Pravidelné 10-15 min cvičení denně dokáže propojit svalové spirály a podpořit tak stabilitu těla, která vydrží téměř celý den.

SM lze cvičit preventivně, jako oprava našich zborcených těl. Toto cvičení je vhodné i při krizových situacích jako je výhřez ploténky apod.

Je nutné si uvědomit, že držení osy těla, naší pomyslné tělesné antény také určuje, jak čistý budeme přijímat „signál“, tedy jak dobře budeme živeni mezi nebem a zemí, dvěma základními silami, mezi kterými se jako lidé na této planetě pohybujeme. Jsme člověk vzpřímený a od této přímosti se také rodí i naše další postoje v životě.
Cvičení probíhá individuálně nebo po skupinkách 2 až 3 osob. Dle dohody a možností.

Nabízím tyto služby:
Vědomé cvičení s dechem

začátky:

pondělí 17:15, 19:00
úterý 10:00, 11:00, 15:30, 17:00, 18:30
středa 17:30
čtvrtek 9:30, 11:00, 15:30

Vědomě cvičit znamená se poznávat, uzdravovat a vědomě žít.

V těchto lekcích se jedná o postupné hlubší uvědomování si svého těla spojeného s dechem a pomalým pohybem.

Dýchání otvírá cestu uvědomění a uzdravení.

Má uvolňující charakter pro tělo i pro duši.

V maximálně 5 členné skupině je kladen důraz na individuální a kontaktní přístup ke každému. Tímto způsobem je nabídnuta možnost korekce z mojí strany.

Každá lekce bývá zakončena relaxací, muzikoterapií, vedenou vizualizací, aromaterapií nebo učení se různým pomocným automobilizačním a stimulačním praktikám, které slouží pro rozvoj práce se sama sebou a mohou být využity i v domácím prostředí.

Po domluvě si lze tohle cvičení vyzkoušet, neboť tak se nejvíce přiblížíte k jeho charakteru a obsahu.

Plazmový generátor

Plazmový generátor sanoplazma je přístroj, který neinvazivně a cíleně likviduje patogeny v těle, jako jsou viry, bakterie, plísně a parazity.

Technologie vychází ze starých vědeckých poznatků fyzika Dr. Raymonda Rifeho a ze zkušeností Dr.Huldy Clarkové. Zakládá se na poznatcích čisté fyziky.

Staví na poznatku, že každý mikroorganismus kolem sebe vytváří elektrické pole o určité frekvenci. Pokud tuto frekvenci vyšleme do těla, vyvoláme rezonanci, která je odečitatelná z pulzu měřené osoby.

Po zjištění přesných frekvencí přemnožených patogenních mikroorganismů následuje jejich cílená likvidace. Daná frekvence se aplikuje a patogenní organismus se rozkmitá do takové míry, že dojde k jeho destrukci-usmrcení. Potom už přirozenou cestou je vyloučen z těla ven.

Často jsou patogeny příčinou mnoha chorob a stavů, se kterými si nevíme rady a zařazujeme je do civilizačních chorob, únavových a depresivních syndromů apod.

Mnohdy ani laboratorní vyšetření neodhalí přítomnost některých mikroorganismů nebo ani nejsou předmětem hledání. V takových situacích a nejen v takových, může být pomoc sanoplasmou velmi prospěšná.

Se sanoplasmou pracuji od doby vlastní zkušenosti, kdy jsem podstoupila toto ošetření při akutním horečnatém onemocnění. Téměř okamžitá úleva po dvouhodinové terapii sanoplazmou, byl pro mě po 7 dnech vysokých teplot téměř zázrak. Navíc po dalších sezeních došlo i ke zlepšení spousty chronických problémům.

Z celkového pohledu na člověka víme, že každá nemoc má hlubší příčiny vycházející z podvědomých přesvědčení, životních stresů a psychické nerovnováhy, která vytváří v těle terén pro usazení virů bakterií a parazitů. Likvidace těchto patogenů plazmagenerátorem tak může přinést obrovské odlehčení, úlevu, někdy i finální vyřešení problémů. To nese s sebou zlepšení psychiky a obnovy sil na to, ve svém životě udělat změny, prohlédnout a případně propustit přesvědčení, které často neharmonický terén v těle vytvářejí.

Podrobnější Informace o technologii lze zjistit na stránkách www.rifetechnology.cz

Cvičení SPIRALNÍ MOBILIZACE

SM je koncepční metoda cvičení, jejíž autorem je český lékař MUDr. Smíšek.

Principem je systematické opakovaní cviků s pomocí lan, které uvádí svalové skupiny těla do rovnováhy a nastavují tak správné držení těla, stabilní chůzi a přirozenou koordinaci pohybu.

Toto cvičení je schopné opravit naše pohybové vzorce. Jedním z hlavních pohybových vzorců je chůze, která je pro nás jako člověka vzpřímeného nepostradatelnou součástí každodenního života.

Nastolením rovnováhy svalových skupin se vytvoří propojený spolupracující svalový korzet, který zajistí stabilitu i v takových situacích, kdy je na tělo kladena větší zátěž. Ať už jde o dlouhotrvající stereotypní pozice, jako sezení u PC nebo běžné životní situace, jako je například vytahování těžkého předmětu z kufru. Tyto pohyby jsou často klíčové, neboť jde o situaci, kdy svaly neudrží páteř stabilizovanou v rotačním pohybu a mohou zapříčinit výhřez meziobratlové ploténky.

Profit z tohoto cvičení je obrovský. Pravidelné 10-15 min cvičení denně dokáže propojit svalové spirály a podpořit tak stabilitu těla, která vydrží téměř celý den.

SM lze cvičit preventivně, jako oprava našich zborcených těl. Toto cvičení je vhodné i při krizových situacích jako je výhřez ploténky apod.

Je nutné si uvědomit, že držení osy těla, naší pomyslné tělesné antény také určuje, jak čistý budeme přijímat „signál“, tedy jak dobře budeme živeni mezi nebem a zemí, dvěma základními silami, mezi kterými se jako lidé na této planetě pohybujeme. Jsme člověk vzpřímený a od této přímosti se také rodí i naše další postoje v životě.
Cvičení probíhá individuálně nebo po skupinkách 2 až 3 osob. Dle dohody a možností.